Min indkøbskurv

Indkøbskurv

ANNULLERING AF BESTILLING

En bestilling kan kun annulleres af køberen, før den er overført til pakning på HALLO Mobil ApS' lager. Bestillingen anses som værende pakket ved bekræftelse af e-mail.

PRISER

Samtlige priser opgives inklusiv moms, fragt, told og andre offentlige afgifter og gebyrer. HALLO Mobil ApS forbeholder sig retten mod eventuelle "trykfejl" i prislister. Sådanne "trykfejl" er ikke bindende for HALLO Mobil ApS. Gældende prislister findes i vores WebShop på www.shop.hallo.dk/.dk og https://gaming.hallo.dk/, disse erstatter altid tidligere versioner.

Betaling

Når du handler på https://shop.hallo.dk/ og https://gaming.hallo.dk/, er det HALLO Mobil ApS, som håndterer betalingen. Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling, skal du kontakte HALLO Mobil ApS. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto, fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen. Leveringsomkostninger vil variere afhængig af, hvilken vare og leveringsform du har valgt. Hvis du køber flere varer fra den samme Sælger, så vil alle varer som udgangspunkt sendes i samme leverance og du vil kun opkræves for levering én gang. Hvis du køber flere varer fra forskellige sælgere, så vil hver sælger sende dig en separat pakke og du vil betale for levering for hver forsendelse. Du kan vælge mellem de betalingsmåder, som vi tilbyder i købsprocessen. For at minimere risikoen for uautoriseret adgang krypteres dine betalingskortoplysninger. Når vi har modtaget din ordre, reserverer vi beløbet via den valgte betalingsmetode for at sikre, at der er dækning for købesummen, så transaktionen kan gennemføres. Produkterne på https://gaming.hallo.dk/ er digitale produkter og bliver afsendt med det samme efter bestilling, beløb hæves derfor på dit kort med det samme. 

EJENDOMSFORBEHOLD

Varerne forbliver HALLO Mobil ApS’ ejendom frem til fuld betaling foreligger. Dette er som sikkerhed for den udestående købesum, med tillæg for renter og omkostninger indenfor rammen af gældende lovgivning. Frem til fuld betaling foreligger, binder forhandleren sig til at behandle varen forsvarligt og sørge for, at den er forsikret.

LEVERINGSBETINGELSER

Alle bestillinger på produkter, som findes på lager effektueres omgående. For varer som ikke findes på vores lager, vil leveringstiden afhænge af den enkelte producent. Dersom ikke andet er aftalt, leverer HALLO Mobil ApS digitalt og med det samme efter din bestillings gennemførelse. Risikoen går over på køber ved levering. Det angivne leveringstidspunkt er vejledende. Ved væsentlig ændring i leveringstidspunktet skal HALLO Mobil ApS varsle køber. Dersom varen skal sendes til køber, skal denne angive nøjagtigt, hvor varen skal leveres. Levering anses sket ved overlevering af varen til transportør eller postvæsnet. Leveringens værdi kan ikke overstige den kreditgrænse, som er fastslået af HALLO Mobil ApS. Grænsen for fragtfri levering registreret på fax, e-mail og telefon er 2500 kr. (ex moms). Fragtfrigrænsen beregnes af summen på leverede varer. For bestillinger under fragtfrigrænsen tillægges en fragtomkostning på 65 kr. (ex moms). Bestillinger modtaget mandag - fredag mellem kl. 08.00 - 12.45 effektueres samme dag om muligt. Bestillinger modtaget efter kl. 12.45 effektueres næste hverdag.

TRANSPORTØR

Distributionen sker med en speditør, som er valgt af HALLO Mobil ApS. Det er kundens ansvar at kontrollere produkterne/leveringen ved modtagelsen. Dersom leveret gods er skadet, eller hvis det leverede antal kolli ikke stemmer overens med følgeseddel eller fragtseddel, skal dette uvilkårligt skrives på transportørens fragtseddel ved modtagelsen. Derefter anmeldes det indtrufne til HALLO Mobil ApS' salgsafdeling, som tager hånd om reklamationer overfor speditøren. Erstatningslevering kan sendes omgående efter aftale. Kreditering for reklamerede varer sker først efter, at reklamationen er færdigbehandlet hos speditør og hos HALLO Mobil ApS.

FORSINKELSER

HALLO Mobil ApS tager ikke ansvar for forsinkelser, som skyldes forsinkelse hos transportør, producenten eller hos tredje part.

GARANTIER

HALLO Mobil ApSgiver garantier, som svarer til betingelserne hos den enkelte producent. HALLO Mobil ApS giver ikke forhandlere eller Deres kunder egen garanti på produkter, som ikke er produceret af HALLO Mobil ApS. Ved fejl på salgsgenstanden, som kan føres tilbage til mangler, som forelå på leveringstids-punktet, og som ikke skyldes forhandleren eller forhold fra hans side, har HALLO Mobil ApS ubetinget ret til, for egen regning, at rette manglen eller foretage genlevering. Produktet anses som leveret til rette tid, selvom leverandøren må rette manglen eller foretage genlevering. Når HALLO Mobil ApSforetager ændringer eller omlevering, kan forhandleren ikke gøre yderligere genbeføjelser gældende. Eventuelle mangler må påpeges inden fem hverdage regnet fra levering. DOA (Dead On Arrival) og garantiservice administreres af en servicepartner, som er udnævnt af producenten. Kunden står for fragt og returomkostninger, hvis ikke andet er opgivet af producenten.

REKLAMATIONER

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Det betyder bl.a., at du som forbruger har 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen efter købeloven. Hvornår og hvordan skal man reklamere? Når du har modtaget varen, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tjekker, om den svarer til ordrebekræftelsen, om varen er blevet beskadiget under transporten, og om der er fejl ved varen. Hvis der foreligger en mangel, skal du reklamere direkte til HALLO Mobil ApS, som du købte varen af. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamation altid være rettidig. Du skal aftale med HALLO Mobil ApS hvordan varen sendes tilbage og om udgifterne herfor vil blive refunderet.

RETURBETINGELSER

Fortrydelsesret 

Fortrydelsesret om privatkunde har du, jf. dansk lovgivning, 14 dages fortrydelsesret fra den dag pakken er modtaget eller afhentet. Fortryder du dit køb, skal du produktet være afsendt senest den 14. dag efter modtagelse. Vi anbefaler at du får en kvittering med pakkenr. til Track & Trace. Ved returnere afholdes forsendelsesomkostninger af kunden. Vi har op til 7 dage til at tilbagebetale beløbet for den/de returnerede vare(r) fra den dag, vi har modtage pakken retur.
Køber har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, og i ubrugt stand. Alt tilbehør, emballage, mv. skal være intakt, da det anses for en væsentlig del af salgsværdien. I henhold til lov om fortrydelse gør vi opmærksom på at vi forbeholder os retten til at anslå den værdi forringelse som det produkt man ønsker at retunere har som jvf. Forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5 (forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse )Du bedes henvende dig til os pr. telefon 24 92 92 92 eller e-mail kundeservice@hallo.dk, hvis du ønsker at returnere din bestilte vare. Forhandleren har ikke ret til at returnere fejlfrie varer, og leverandøren har ikke pligt til at acceptere retur af disse. Eventuelle returforespørgsler må meldes til HALLO Mobil ApS inden 5 hverdage fra leverancedatoen.

VILKÅR FOR RETUR

Før en vare returneres skal man altid tage kontakt med vores salgsservice. Kunden får en returseddel, som skal følge med godset. Returvarer, som kommer til os uden returseddel, sendes tilbage til kunden, og returfragt faktureres kunden. Varer, som returneres til os, skal være ubrugte, originalemballagen skal være uskadt og samtlige tilbehør skal følge med. Bemærk at returseddelen kun gælder i 7 dage. Kreditering sker først efter, at produktet er inspiceret af os, og opfylder ovenstående krav. Forhandleren må selv dække fragtomkostningerne på returforsendelser; HALLO Mobil ApS dækker fragt på genlevering. Returvarer modtages ikke som efterkrav eller for HALLO Mobil ApS regning. Sådanne forsendelser vil blive returneret til afsender. Der godtages ikke retur af konfigurerede produkter. Returforsendelser må mærkes med tildelt returnummer på postetiketten eller fragtbrev. Skriv ikke på originalemballagen. Retur vil i så fald blive afvist. HALLO Mobil ApS forbeholder sig retten til at teste returnerede varer. Mangelfulde varer skal ledsages af fejlbeskrivelse fra forhandler (returseddel). Dersom produktet ikke er defekt, vil det blive tilbagesendt, og forhandleren vil blive krediteret for udført test, fragt etc. Ved mangelfulde varer forbeholder HALLO Mobil ApS sig retten til selv at vælge at omlevere eller kreditere varen.

ANSVAR

Risiko for returnerede produkter ligger hos forhandleren, indtil HALLO Mobil ApS har undersøgt varen og accepteret returen.

Klage rettingheder

Har du som forbruger en klage, skal du først ringe til HALLO Mobil kundeservice på tlf. 70301818 eller sende en e-mail til Kundeservice@hallo.dk med "klage" i emnefeltet. HALLO Mobil træffer herefter afgørelse i sagen senest 3 uger efter, at klagen er indgivet. Du er også velkommen til at sende os din klage med posten til følgende adresse:

HALLO Mobil ApS
Nørrebrogade 177 
2300 København N 

Hvis du herefter fortsat er uenig i HALLO Mobil ApS afgørelse, kan du henvende dig til nedenstående ankenævn. Angår din klage varer (mobiltelefoner og lignende) eller indholdstjenester kan du klage til:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 72 40 56 00
www.naevneneshus.dk

Hvis du er berettiget til at klage, kan du gøre det online her, hvor du også kan læse mere om, hvordan du gør. Er dit køb foretaget online på https://shop.hallo.dk/, kan du også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

HALLO Mobil ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte skade som udeblevet gevinst eller andet forretningsmæssigt tab, som kunden kan tænkes at blive påført, og heller ikke anden skade, som ikke rimeligvis kan forudses af HALLO Mobil ApS. HALLO Mobil ApS forbeholder sig retten til at udføre løbende vedligeholdelse af Internet-tjenesten, og muligheden for at benytte HALLO Mobil ApSs WebShop kan da være midlertidig begrænset. HALLO Mobil ApS påtager sig ikke ansvar for skade eller ulejlighed, som opstår, pga. at forbindelsen med HALLO Mobil ApS WebShop er afbrudt, eller fordi siden er ude af funktion. Kunden accepterer, at al information, som kommer fra HALLO Mobil ApS WebShops eller HALLO Mobil ApS-ansatte er forretningshemmeligheder, som tilhører HALLO Mobil ApS.

PRODUKTANSVAR

Tekniske oplysninger angivet i brochurer og andet reklamemateriale, tjener kun som vejledning, og må ikke opfattes som endeligt og bindende. Dersom tilsvarende oplysninger er taget med i ordrebekræftelsen eller andet aftaledokument, anses de for at være bindende. Opgivet tekniske data må altid forstås med de tolerancer, som er vanlig praksis i branchen. Dersom de solgte varer volder skade på personer eller ting, og dette skyldes, at de ikke giver den sikkerhed, som bruger eller offentligheden rimelig kan forvente, er HALLO Mobil ApS erstatningsansvarlig i den udstrækning, at ansvaret følger Købelovens bestemmelser om produktansvar.

FORCE MAJEURE

Dersom leverandør bliver forhindret i at opfylde aftalen, eller bliver af en sådan opfyldelsespligt urimelig tyngende som følge af arbejdskonflikt, ophør af virksomhed, konkurs, gældsforhandling og lignende, herunder hos leverandør, eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslag, offentlige restriktioner såvel nationalt som internationalt, oprør og strejker/lockout, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, brud på telekommunikationslinjer, indskrænkning i tilførsel af drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som følge af førnævnte omstændigheder, som omhandles i dette punkt, suspenderes leverandørens pligter i den udstrækning, forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Modparten kan i force majeure situationer hæve aftalen med den ramte parts samtykke, eller hvis situationen varer eller antages at ville vare længer end 60 kalenderdage, regnet fra det tidspunkt situationen indtraf, og da bare med 15 kalenderdages varsel. Anden varighed kan aftales i bilag. I forbindelse med force majeure situationer har parterne gensidig informationspligt overfor hinanden om alle forhold, som må antages at være af betydning for den anden part. Sådan information skal gives så hurtigt som muligt.

OVERDRAGELSE AF AFTALE

Denne aftale kan ikke overgives uden skriftlig godkendelse fra HALLO Mobil ApS. Rettigheder og/eller gæld er ugyldige uden en sådan godkendelse ifølge denne aftale.

TVISTER

Tvist angående tolkning og praktisering af denne aftale, skal i første række løses med Forhandling- og overenskommelse. Dersom parterne ikke kan enes, skal tvisten prøves i henhold til gældende dansk lovgivning ved en dansk domstol.

AKTUELLE VERSIONER

Det er kundens ansvar at holde sig opdateret med gældende prislister og Salgs- og Leveringsbetingelser. Gældende version af HALLO Mobil ApS prislister og Salgs- og Leveringsbetingelser kan hentes i vores WebShop, eller de kan bestilles over telefon eller e-mail.